გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოფელ ველისციხის განაშენიანების რეგულირების გენერალური გეგმის პროექტის მეორე ეტაპი უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. ის კონკრეტულ სამუშაო პროექტებს გულისხმობს, შესაბამისი ნახაზებით და დაგეგმარებით. პროექტის პირველ ეტაპზე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ დასრულდა, ველისციხის განვითარების წესები შეიმუშავეს და რეკრეაციული ზონები განსაზღვრეს. შესრულებული სამუშაო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოიწონა და დაამოწმა. ველისციხის განაშენიანების გეგმისვრცლად