ეპისკოპოსი იასონ წამალაიძე გარდაცვლილი იპოვეს

ეპის­კო­პო­სი ია­სონ წა­მა­ლა­ი­ძე, თბი­ლის­ში, სა­კუ­თარ სახ­ლში გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს.

გარ­დაც­ვლი­ლი სი­ნო­დის ყო­ფი­ლი წევ­რის, ქრის­ტე­ფო­რე წა­მა­ლა­ი­ძის შვი­ლია. სა­სუ­ლი­ე­რო პირი სა­ბერ­ძნე­თის ეკ­ლე­სი­ა­ში მსა­ხუ­რობ­და.ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 115-ე მუხ­ლით და­ი­წყო, რაც თვით­მკვლე­ლო­ბამ­დე მიყ­ვა­ნას გუ­ლის­ხმობს. უწყე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ცხე­დარს ექ­სპერ­ტი­ზა უტარ­დე­ბა.